dnes je 7.2.2023

Input:

Minimálna výška dane z príjmov u FO

29.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.2.2 Minimálna výška dane z príjmov u FO

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Pani XY dosiahne v roku 2022 zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 289,63 eura a podá daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022. V tomto daňovom priznaní vypočíta daňovú povinnosť v sume 19 eur. Je povinná túto sumu dane zaplatiť? 

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z píjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov alebo ak daňovník uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a spomínaného právneho predpisu alebo ak sa daň vyberá podľa § 43 tohto zákona, alebo ak sa zrážajú preddavky na