Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
  • Garancia aktuálnosti a správnosti. Články označené touto ikonkou sú priebežne aktualizované podľa legislatívneho vývoja. aktuálnosti
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.

 

 

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve od 31. decembra 2019 a od 1. januára 2020

10.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aktuálne zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

Čl. I

1. V § 19 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „spoločnosťou“ vypúšťa čiarka a slová „ak povinne vytvára základné imanie“.

2. V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „1 000 000 eur“ nahrádza sumou

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu UAD Profi.
Pravidelné spravodajstvo
 + 421 - 2 - 33005309  info@dashofer.sk