dnes je 16.1.2021

Input:

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. marca 2021

3.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.142 Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. marca 2021

JUDr. Lucia Sabová Danková

V záujme znižovania administratívnej záťaže v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 sa v balíku zmien Zákonníka práce upravujúcich pravidlá pri domáckej práci, ako aj zmeny týkajúcej sa spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov, do Národnej rady SR dostala aj novela zákona č. 82/2005. Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento návrh má stanoviť model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby. Podľa navrhovaného znenia bude spoluzodpovednosť odberateľa v prípade cezhraničného poskytovania služby vznikať až v prípadoch dlhodobého poskytovania služby. Na ten účel sa predĺži v súčasnosti zavedená lehota, a to z 5 dní v období 12 mesiacoch na 30 dní v období 12 mesiacoch, keďže súčasná lehota 5 dní sa v praxi javí ako nedostatočná na dôkladné preverenie legálnosti zamestnávania zamestnancov dodávateľa služby. Takto sa predíde prípadom, keď odberateľ potrebuje nevyhnutne zabezpečiť službu, no nemá dostatočný časový priestor na spoľahlivé overenie serióznosti a legálnosti zamestnávania pri svojich poskytovateľoch služieb.

Naďalej však bude platiť pravidlo tzv.