dnes je 13.8.2022

Input:

Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2022

29.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.1 Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2022

Ing. Dušan Preisinger

V novembri 2021 bola schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a následne zverejnená v zákone č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2022. Jej cieľom je zvýšiť transparentnosť účtovných subjektov, zosúladiť zákon o účtovníctve s inými, úzko previazanými právnymi normami (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník) a doplneniami v oblasti sankcií (ide o definovanie nových správnych deliktov a pokút), ktoré nadväzujú na navrhované legislatívne úpravy zákona o účtovníctve.

Prehľad významných legislatívnych úprav jednotlivých ustanovení zákona o účtovníctve

§ 1 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z.sú zadefinované tie podnikateľské subjekty, ktorým je určený rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva (ide o účtovné jednotky - právnické