dnes je 7.4.2020
Input:

Odhlásenie zamestnávateľa z registra zamestnávateľov v roku 2020

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.36 Odhlásenie zamestnávateľa z registra zamestnávateľov v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak už zamestnávateľ nezamestnáva žiadneho zamestnanca, prestáva byť zamestnávateľom. Má nielen povinnosť odhlásiť zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov vedeného Sociálnou poisťovňou, ale aj seba z registra zamestnávateľov, a to do ôsmich dní odo dňa, kedy už nezamestnáva žiadneho zamestnanca.

Odhlasuje sa elektronicky prostredníctvom Registračného listu zamestnávateľa, kde v kolónke „Dátum odhlásenia posledného zamestnanca” uvedie príslušný dátum. Týmto dňom prestáva byť zamestnávateľom.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa pripomína, že takýto zamestnávateľ sa naďalej bude môcť prihlásiť do