Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Otázky a odpovede týkajúce sa zavádzania systému e-Kasy od 1. apríla 2019 a od 1. júla 2019

10.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4 Otázky a odpovede týkajúce sa zavádzania systému e-Kasy od 1. apríla 2019 a od 1. júla 2019

Ing. Ivana Glazelová


Otázka č. 1

Je už možné výrobcami registračných pokladníc (ďalej „pokladnica”) používať integračné rozhranie finančnej správy pre účely testovania systému e-kasa? Ako sa budú dať získať testovacie certifikáty?

Odpoveď

Testovacie prostredie sa pripravuje, o možnosti využiť ho, bude finančná správa informovať. Finančná správa zároveň pripravuje pilotný projekt testovania online prepojenia pokladníc s vybranými podnikateľskými subjektmi, ktorým bude prideľovať testovacie prístupy.


Otázka č. 2

Budú vklady a výbery pre e-kasu povinné?

Odpoveď

Podľa návrhu zákona doklady typu VKLAD a VÝBER musia byť zaevidované v systéme e-kasa.


Otázka č. 3

Budú na pokladničných dokladoch povinné QR kódy?

Odpoveď

Podľa návrhu zákona každý pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa musí obsahovať QR kód. To neplatí pre kópiu pokladničného dokladu.


Otázka č. 4

V systéme e-kasa sa neuvádza použitie rôznych foriem úhrad, napr. v hotovosti, platobnou kartou alebo šekom. Znamená to, že pri platbe platobnou kartou nie je potrebné pokladničný doklad posielať do e-kasy? Ako kontrola na mieste zistí správny stav hotovosti v pokladnici ak