Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Paušální výdaj na dopravu při využívání automobilu spolupracující osobou

14.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Paušální výdaj na dopravu při využívání automobilu spolupracující osobou

Ing. Martin Veselý

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Podnikatel (OSVČ) byl tři měsíce v pracovní neschopnosti. O firemní záležitosti se v této době starala spolupracující manželka, na kterou OSVČ rozděluje příjmy na výdaje. Manželka používala pro tyto účely automobil vložený do obchodního majetku manžela.

Je možné uplatnit za tyto tři měsíce paušální výdaj na dopravu na vozidlo a náklady na zahraniční služební cesty manželky (stravné + kapesné do limitu)?

Odpověď

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP klade výdaje na pracovní cesty spolupracujících osob na roveň pracovním cestám „hlavního” podnikatele. Jestliže se tedy jedná o zdokladované výdaje uvedené v tomto ustanovení, jedná se o daňový výdaj podnikatele. S využitím odst. 2 písm. zt), které obecně neumožňuje uplatnit paušální výdaj na dopravu u vozidla přenechaného k užívání jiné osobě, avšak s výjimkou platnou právě pro spolupracující osoby, tak dospějeme k závěru, že tazatelem navržená kombinace je možná. Samozřejmě musíme zajistit, aby výdaje na pohonné hmoty byly uplatněny u příslušného vozidla právě jedním z uvedených způsobů, který nelze v průběhu zdaňovacího období měnit; podnikatel si rozhodne, který z nich je pro něj výhodnější.