dnes je 30.9.2020

Input:

Podmienky pre finančný prenájom podľa zákona o dani z príjmov

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.2 Podmienky pre finančný prenájom podľa zákona o dani z príjmov

Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček

Finančný prenájom (finančný lízing) je chápaný:

- v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov ako forma obstarania hmotného majetku prostredníctvom nájomnej zmluvy a so súčasným oddelením právneho a ekonomického vlastníctva obstarávaného majetku,

- v zákone o dani z pridanej hodnoty – ako nájomná zmluva (rovnako ako zmluva o operatívnom prenájme) s dojednaným právom kúpy prenajatej veci.

Definícia finančného prenájmu v § 2 písm. s) ZDP stanovuje tieto základné podmienky pre finančný prenájom:

1. finančný prenájom je jedna z foriem obstarania hmotného majetku,

2. kúpna cena po skončení nájmu je súčasťou celkovej dohodnutej ceny lízingu a obstarávacej ceny u nájomcu,

3. prechod vlastníckeho práva po skončení nájmu z lízingovej spoločnosti na nájomcu,

4. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP,

5. doba trvania nájmu u pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 5 je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku a na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 6 je tiež najmenej 60 %