Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Podmínka pro tvorbu opravných položek k pohledávkám ve vazbě na zdanění

11.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínka pro tvorbu opravných položek k pohledávkám ve vazbě na zdanění

RNDr. Ivan Brychta

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 2 odst. 2 ZoR uvádí, že není-li výslovně stanoveno v zákoně o rezervách jinak, opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý příjem nebyl podle zákona o daních z příjmů příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně.

§ 2 odst. 6 a 7 ZoR uvádí od 1. 1. 2015 (s možností zpětně použít i pro zdaňovací období započaté v roce 2014) výjimky z pravidla uvedeného v předchozím.

Do 2013 2014–2019 
Podmínkou pro tvorbu opravných položek je zaúčtování pohledávky při vzniku ve výnosech, které byly zdaněny (jinak než v samostatném základu daně nebo srážkovou daní).  Podmínka jako do 31. 12. 2013, ale možnost tvorby i v případě, kdy pohledávky byly zdaněny (jinak než v samostatném základu daně nebo srážkovou daní), ale účtovány byly:
  • jako snížení zaúčtovaných nákladů nebo

  • rozvahově coby důsledek opravy minulých let.

 

Komentář:

I když je úprava v § 2 odst. 6 ZoR, která změnu přináší, určena jen poplatníkům daně z příjmů právnických osob, budou takto podle § 2 odst. 7 ZoR postupovat i fyzické osoby u pohledávek, které byly při jejich vzniku zaúčtovány podle účetních předpisů.


Firma uhradila stavební firmě částku 200 000 Kč za opravu fasády své budovy, která pro ni představuje daňově účinný náklad. Na základě reklamace kvality práce následně stavební firma poskytla slevu ve výši 10 000 Kč, ale na slevu pouze vystavila dobropis (opravný daňový doklad), částku však již neuhradila. Přestože je dobropis účtován nikoliv do výnosů, ale jako snížení nákladů, je od roku 2014 možnost k tomuto dobropisu, který je pohledávkou vůči stavební firmě, tvořit opravné položky (při splnění ostatních podmínek v ZoR).