dnes je 28.11.2023

Input:

Podrobnosti k oznámeniu 360/2022 Z. z. - oznámenie o vydaní opatrenia MF SR z 26. októbra 2022 č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

16.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.161 Podrobnosti k oznámeniu 360/2022 Z. z. - oznámenie o vydaní opatrenia MF SR z 26. októbra 2022 č. MF/014373/2022-74, ktorým sa zrušuje výkaz vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne a zaisťovne

JUDr. Renáta Považanová

Účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku je povinná zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania tohto výkazu ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením, ktoré sa následne vyhlasuje oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo, v zmysle ust. § 22 ods. 18