dnes je 7.2.2023

Input:

Pojem "Vklad" - zákon o dani z príjmov - 1. Časť

28.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.340 Pojem „Vklad” – zákon o dani z príjmov – 1. Časť

Ing. Ivana Glazelová

Pojem vklad je upravený v § 2 písm. ac) zákona č. 595/2003 Z.z. Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP”) kde je uvedené, že vkladom je:

  1. peňažný vklad a nepeňažný vklad do základného imania, pričom za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí,
  2. príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom; za obchodnú spoločnosť sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v zahraničí,
  3. povinný