dnes je 14.7.2020

Input:

Poplatníci, kteří mohou tvořit rezervu na opravy hmotného majetku

22.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatníci, kteří mohou tvořit rezervu na opravy hmotného majetku

RNDr. Ivan Brychta

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

 • § 7 odst. 1 ZoR uvádí výčet poplatníků daně z příjmů, kteří mohou tvořit rezervy na opravy hmotného majetku.

2013 2014–2016 2017–2020 
Výčet poplatníků daně z příjmů, kteří mohou tvořit rezervy na opravy hmotného majetku:  Výčet poplatníků daně z příjmů, kteří mohou tvořit rezervy na opravy hmotného majetku:  Výčet poplatníků daně z příjmů, kteří mohou tvořit rezervy na opravy hmotného majetku:  
 • mají-li k hmotnému majetku právo vlastnické,

 
 • mají-li k hmotnému majetku právo vlastnické,

 
 • mají-li k hmotnému majetku právo vlastnické,

 
 • jsou-li organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu,

 
 • jsou-li organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu,

 
 • jsou-li organizační složkou státu příslušnou hospodařit nebo s právem hospodařit s majetkem státu,

 
  
 • jsou-li příspěvkovou organizací územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření,

 
  
 • jsou-li dobrovolným svazkem obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí,

 
 
 • jsou-li podílovým fondem, jehož součástí hmotný majetek je,

 
 • jsou-li podílovým fondem, jehož součástí hmotný majetek je,

 
 
 • jsou-li svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je,

 
 • jsou-li svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je,

 
 • jsou-li nájemci hmotného majetku na základě smlouvy o nájmu podniku.

 
 • jsou-li pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu.

 
 • jsou-li pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu.

 

Komentář:

V tvorbě rezervy mohou pokračovat (zde se v uvedených obdobích nic nemění) i poplatníci, kteří procházejí reorganizací nebo oddlužením podle insolvenčního zákona, pokud jejich vlastnické právo k danému hmotnému majetku nebylo průběhem ani pravomocným ukončením insolvenčního řízení dotčeno.

Změněné znění 2013/2014 bylo vyvoláno novým občanským zákoníkem, resp. změnou terminologie (nájem podniku versus pacht obchodního závodu), a začleněním svěřenských fondů a podílových fondů mezi právnické osoby z pohledu ZDP, které mohou odpisovat majetek, který byl do takových subjektů vyčleněn.

Změna 2016/2017 je dána novelou ZDP zákonem č. 170/2017 Sb., a přináší možnost tvorby rezervy v návaznosti na případy, kdy se zmíněné subjekty nově stávají odpisovatelem svěřeného majetku (pro účely daňových odpisů). Změna platí podle přechodných ustanovení novely zpětně pro zdaňovací období započaté v roce 2017.