dnes je 7.12.2022

Input:

Povinnosti kontrolovaného daňového subjektu pri daňovej kontrole v roku 2022

28.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.09.1.3 Povinnosti kontrolovaného daňového subjektu pri daňovej kontrole v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Zákon č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „daňový poriadok”) priznáva kontrolovanému daňovému subjektu vo vzťahu k zamestnancovi správcu určité práva, no na druhej strane mu ustanovuje aj nasledujúce povinnosti:

  1. umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu,

V tejto súvislosti treba uviesť, že ak daňový subjekt neumožní vykonať daňovú kontrolu, správca dane je oprávnený zistiť základ dane a určiť daň v zmysle § 48 ods. 1 písm. c) daňového poriadku – tzv. určenie základu dane a dane podľa pomôcok (to však neplatí, ak ide o daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 2 daňového poriadku).

V zmysle ustanovenia § 48 ods.3 daňového poriadku je správca dane pri určovaní daňovej povinnosti