dnes je 25.2.2020
Input:

Pracovná skupina Spojeného kráľovstva zverejnila druhú správu o zverejňovaní očakávaných úverových strát podľa IFRS 9

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V decembri 2019, pracovná skupina Spojeného kráľovstva zverejnila svoju v poradí už druhú správu o zverejňovaní očakávaných úverových strát.

V novembri 2017 zriadili Úrad pre finančné riadenie Spojeného kráľovstva (FCA), Rada pre finančné výkazníctvo (FRC) a Úrad obozretného podnikania (PRA) pracovnú skupinu pre zverejňovanie informácií o očakávaných úverových stratách (ďalej len „pracovná skupina DECL“). Hlavnou myšlienkou bolo, že pracovná skupina DECL bude partnerstvom medzi spracovateľmi a používateľmi, a bude sa konštruktívne zapájať do zverejňovania očakávanej úverovej straty (ECL). Vzorom pre to bola pracovná skupina pre vylepšené zverejňovanie informácií (EDTF).

Prvá správa pracovnej skupiny DECL pozostávala z odporúčaní, ktoré