Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Predaj tovaru na faktúru z pohľadu kontrolného výkazu DPH a daňového priznania v roku 2018

6.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.2.2 Predaj tovaru na faktúru z pohľadu kontrolného výkazu DPH a daňového priznania v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová


Naša spoločnosť je platiteľom DPH a v súlade s § 69 ods. 12 písm. g) zákona č. 222/2004 Z. z. sme vystavili faktúru tuzemskému platiteľovi DPH za kovový zvitok podľa colného sadzobníka č. 72202041 v množstve 12 kg a hodnote 610 Eur + prepravné náklady v hodnote 35 Eur.

Faktúru uvedieme v časti A.2. kontrolného výkazu na jednom riadku, alebo zvitok na 1 riadku a prepravu na 2. riadku ?

Uvádzame príklad, ktorý Finančná správa zverejnila, pričom spôsob uvádzania v KV neuvádza:

Dodávateľ (platiteľ DPH) odberateľovi (platiteľ DPH) dodal tovar vrátane prepravy do požadovaného miesta dodania v tuzemsku. Dodávka sa skladala z tovarov, pri ktorých platiteľ uplatnil prenos daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo písm. g) zákona o DPH, ale tiež aj z tovarov, pri ktorých sa uplatnil bežný režim zdanenia. Aký daňový režim má dodávateľ uplatniť na prepravu, keďže sa preprava vzťahuje na oba druhy tovarov?

Ak s dodávaným tovarom, ktorého časť podlieha prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) alebo g) zákona o DPH a časť podlieha bežnému režimu zdanenia, súvisia iné náklady, ktoré sú dodávateľom požadované od kupujúceho (napr. prepravné náklady), tieto náklady sa zahŕňajú do základu dane podľa § 22 zákona o DPH. Pri určení výšky týchto nákladov dodávateľ vychádza z pomeru, ktorý objektívne odráža náklady vzťahujúce sa k dodaniu tovaru, ktorý podlieha prenosu daňovej povinnosti, a k tovaru, ktorý podlieha bežnému