Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príplatky a mzdové zvýhodnenia od 1.5.2018

27.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzda a náhrada mzdy za sviatok, § 122 ZP, Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, § 122a, Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, § 122b, Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, § 123 ZP od 1. mája 2018, Prechodné ustanovenie, § 252m ZP

Za prácu vo sviatok bude zamestnancovi patriť od 1. mája 2018 dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku /2018 - najmenej 2,7590 eura/. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie. Ponecháva sa súčasná lehota na čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok so spresnením, že táto lehota začína plynúť od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná. 

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu od mája 2018 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /2018 – 0,68975 eura/. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu od mája 2019 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /2019 – 1,437 eura/. Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu od mája 2018 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,3795 eur/. Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /1,1496 EUR/  v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu od mája 2019 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu. Pri zamestnávateľovi, pri ktorom sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu v kolektívnej zmluve, alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, pri ktorom nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu od 1. mája 2018 popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie od mája 2019 najmenej v sume 30 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /0,8277 eur/, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu /0,96565 eur/. Z dôvodu zvýšenej