Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príplatky za víkendy, sviatky a nočné zmeny od 1.5.2018

2.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.2.2 Príplatky za víkendy, sviatky a nočné zmeny od 1.5.2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Chceli by sme sa opýtať na nové príplatky za prácu cez víkend a sviatok od 01.05.2018 pri nočných zmenách.

V našej spoločnosti máme zavedenú nepretržitú prevádzku a zamestnanci sa striedajú v 12 hodinových zmenách: denná zmena od 06.00 do 18.00, nočná zmena od 18.00 do 06.00 a v týchto zmenách sa striedajú.

Podľa nového ZP

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu, sobota a nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

Čiže ak niekto pracuje z piatka na sobotu nočnú zmenu, ktorá začína od 18.00 a konci 06.00, nemá nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 00 do 06.00?

Ak niekto pracuje nočnú zmenu zo soboty na nedeľu, tak má nárok na mzdové zvýhodnenie za sobotu od 18.00 do 24.00 a od 00.00 do 06.00 za nedeľu, správne chápem? Alebo  takáto zmena sa považuje celá ako príplatok za sobotu?

Ak niekto pracuje z nedele na pondelok od 18.00 do 06.00, ma nárok na mzdové zvýhodnenie za nedeľu od 18.00 do 06.00, správne chápem?

Ak ide o jednozmenný režim, kde sa zamestnanci nestriedajú ale môžu mať rôzny začiatok pracovného času, napr.  vodiči môžu jeden deň začať prácu o 20.00, druhý deň o 19.00 a tiež robia 11 alebo 12 hodinové zmeny, ako sa počítajú príplatky za sobotu a nedeľu?

1. Začne prácu v piatok o 19.00 a končí ráno v sobotu o 06.00. Je v tomto prípade príplatok za sobotu od 00 do 06.00?

2. Začne prácu v sobotu o 20.00 a končí ráno v nedeľu o 07.00 Je v tomto prípade príplatok za sobotu od 20.00 do 24.00 a príplatok za nedeľu od 00 do 07.00?

3. Začne prácu v nedeľu o 21.00 a konci ráno o 08.00 . Je v tomto prípade príplatok za nedeľu od 21.00 do 24.00?

Pohľad autora na problematiku:

Novelou Zákonníka práce sa vymedzuje sobota a nedeľa na pracoviskách s nočnými zmenami, akými sú nepretržité alebo trojzmenné prevádzky, na ktorých začiatok a koniec výkonu práce určitej pracovnej zmeny nepripadá na ten istý kalendárny deň. Navrhuje sa pre tieto prípady vymedziť začiatok soboty a nedele obdobne, ako v prípade vymedzenia začiatku dňa počas sviatku (§ 95 ZP). Ide o určenie konkrétneho dňa, do ktorého zmena spadá, keďže nočná zmena zasahuje do dvoch kalendárnych dní. To znamená, že na týchto pracoviskách sa začiatok dňa sviatku nepočíta od nultej hodiny, ale od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena. Dôležité je, kedy začína cyklus pracovných zmien. Z hľadiska nároku na mzdové zvýhodnenie nie je rozhodujúce určenie kalendárnym dňom, ale rozvrhom pracovných zmien. Je potrebné určiť, ktorá je prvá ranná zmena v danom pracovnom týždni. To znamená, že pre určenie, ktorým zamestnancom bude patriť mzdové zvýhodnenie je rozhodujúce, ktorá ranná zmena je považovaná za prvú rannú zmenu v danom pracovnom týždni.

Účelom ustanovenia § 95 ZP je určenie, kedy sa začína deň pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami. Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja /dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni a sviatky/ hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Napríklad sviatok 1. novembra pripadne na štvrtok od 00,00 hod. do 24,00 hod. Z hľadiska mzdového zvýhodnenia je potrebné určiť, či zmena, v ktorej majú zamestnanci nárok na mzdové zvýhodnenie za sviatok je zmena z 31. októbra na 1. novembra od 18,00 hod. do 6,00 hod. alebo z 1. novembra na 2. novembra od 6,00 hod. do 18,00 hod. Určujúce je, ktorá ranná pracovná zmena je považovaná za prvú rannú zmenu v danom pracovnom týždni. Ak je prvá ranná zmena v pondelok 29. októbra od 6,00 hod. do 18,00 hod. a na ňu nadväzuje zmena od 18,00 hod. do 6,00 hod., tak 1. novembra patrí mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok zamestnancovi, ktorý pracuje v zmene 1. novembra od 6,00 hod. do 18,00 hod. a od 18,00 hod. do 6,00 hod. druhého dňa druhého novembra. Mzdové zvýhodnenie nepatrí za prácu vo sviatok zamestnancovi, ktorý pracuje od 18,00 hod. do 06,00 hod., teda z 31. októbra na 1. novembra, táto zmena sa nepovažuje za zmenu vo sviatok, ale ranná zmena začne až o 6,00 prvého novembra a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Iný príklad. Ak napríklad prvá ranná zmena nastupuje do práce o 6,00 hod. v kalendárny deň sviatku, vtedy sa začína na účely pracovnoprávnych predpisov sviatok na tomto pracovisku a končí sa hodinou, ktorou končí prácu nočná zmena, t. j. o 6,00 hod. ráno dňa, kedy už sviatok nie je. Zamestnanec nastúpil na pracovnú zmenu 14. 9. 2017 o 18,00 hod. a vykonával prácu do 15. 9. 2017 do 6,00 hod. Zamestnanec nemá nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Zamestnanec nastúpil na pracovnú zmenu 15. 9. 2017 o 6,00 hod. a pracoval do 18,00 hod. Zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Zamestnanec nastúpil na pracovnú zmenu 15. 9. 2017 o 18,00 hod. a pracoval do 16. 9. 2017 do 6,00 hod. Má nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdového zvýhodnenia sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Ak niekto pracuje z piatka na sobotu nočnú zmenu, ktorá začína od 18.00 a končí 06.00, nemá nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 00,00 hod. do 06.00 hod. Určujúce je, ktorá ranná pracovná zmena je považovaná za prvú rannú zmenu v danom pracovnom týždni. Ak je prvá ranná zmena v pondelok od 6,00 hod. do 18,00 hod. a na ňu nadväzuje zmena od 18,00 hod. do 6,00 hod., tak patrí mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu zamestnancovi, ktorý pracuje v zmene v sobotu od 6,00 hod. do 18,00 hod. a od 18,00 hod. do 6,00 hod. nedele. Mzdové zvýhodnenie nepatrí za prácu v sobotu zamestnancovi, ktorý pracuje od 18,00 hod. do 06,00 hod., teda z piatka na sobotu, táto zmena sa nepovažuje za zmenu v sobotu, ale zmena začne až o 6,00 sobotu a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Následne začne zmena s nárokom na mzdové zvýhodnenie za nedeľu. Teda ak niekto pracuje nočnú zmenu zo soboty na nedeľu, tak má nárok na mzdové zvýhodnenie za sobotu od 18.00 do 24.00 a od 00.00 hod. do 06.00 hod. za sobotu. Teda táto zmena sa považuje celá od 18,00 hod. do 6,00 hod. s nárokom na mzdové zvýhodnenie za sobotu /končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku/.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely mzdového zvýhodnenia nedeľa začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Ak niekto pracuje z nedele na pondelok od 18.00 do 06.00, ma nárok na mzdové zvýhodnenie za nedeľu od 18.00 do 06.00 hod. Rovnaký prístup je potrebné uplatniť aj na situáciu, kedy deň sviatku pripadol na nedeľu. Nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu vznikne každému zamestnancovi, ktorý pracoval v čase medzi 6. hodinou v nedeľu 1. mája až do 6. hodiny v pondelok 2. mája. Keďže išlo o prácu v časovom intervale pre osobitné vymedzenie začiatku a konca dňa sviatku, zamestnancom patrí mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok za celú pracovnú zmenu a mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, napr. za prácu od 18. hodiny dňa 1. mája až do 6. hodiny rannej dňa 2. mája.

Ak vodiči môžu jeden deň začať prácu o 20.00