dnes je 29.9.2022

Input:

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu pre rok 2023

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.456 Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu pre rok 2023

Mgr. Alexandra MIšinová, LL.M.

Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu pre rok 2023

Zamestnanec, ktorý odpracuje pracovnú zmenu napr. cez víkend má nárok nielen na dohodnutú mzdu, ale aj na mzdové zvýhodnenie – tzv. príplatok, a to podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Väčšia časť príplatkov sa v porovnaní s rokom 2022 nemení, a to aj napriek tomu, že od 1.1.2023 sa mení minimálna mesačná mzda a minimálna hodinová mzda. Uvedené je spôsobené zmenou mechanizmu pre určovanie výšky príplatkov od 1.1.2021. S účinnosťou od tohto dátumu sa výška príplatkov už neurčuje percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy, ale tak, že ich výška sa určuje pevnou sumou stanovenou v Zákonníku práce.

  1. Nárok na príplatok za prácu v sobotu má zamestnanec pracujúci:
  2. na základe trvalého pracovného