dnes je 16.1.2021

Input:

Pripomienky EFRAG k navrhovanej zmene štandardu IFRS 16 Lízingy

14.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) vydala pripomienky k navrhovaným zmenám štandardu IFRS 16 Lízingy.

Cieľom doplnenia štandardu je objasniť, ako by mal nájomca uplatňovať následné požiadavky na oceňovanie v štandarde IFRS 16 na nájomnú zmluvu, ktorá vzniká v transakcii predaja a spätného lízingu. Navrhovaná zmena by špecifikovala metódu, ktorú predávajúci nájomca použije na prvotné ocenenie majetku a záväzku vyplývajúceho z predaja a spätného lízingu a spôsob, akým