dnes je 31.7.2021

Input:

Pripomienky EFRAG k programu činnosti Rady IASB

17.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Medzinárodná rada pre finančného výkazníctvo (Rada IASB) požiadala o názor na strategické smerovanie svojej činnosti, kritériá na identifikáciu projektov a otázky finančného výkazníctva, ktoré by mala uprednostniť.

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) sa domnieva, že prioritou Rady IASB by malo byť dokončenie projektov v rámci jej aktívneho pracovného plánu a včas vykonať plánované preskúmania hlavných noriem po implementácii.

EFRAG