dnes je 26.9.2020

Input:

Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov - daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od roku 2020

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.31 Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov – daňové zvýhodnenie skupiny mikrodaňovníkov od roku 2020

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Jednou z nich je zavedenie skupiny mikrodaňovníkov, pre ktorých sa následne navrhujú niektoré zvýhodnenia v zdanení.

Mikrodaňovníkom sa bude rozumieť FO alebo PO s príjmami (výnosmi) za zdaňovacie obdobie najviac 49 790 €. Cieľom špeciálnych zvýhodnení oproti ostatným daňovníkom sleduje cieľ zjednodušenia výpočtu základu dane. Pre mikrodaňovníkov sa navrhuje zaviesť:

- ľubovoľná doba odpisovania hmotného majetku – odpisy hmotného majetku s výnimkou nehnuteľností bude možné uplatniť v ľubovoľnej výške, ale počas stanovenej doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu, pričom povinnosťou je zachovanie držby majetku, pričom tento spôsob odpisovania sa použije na hmotný majetok zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka,

-