dnes je 25.2.2020
Input:

Prodej stavebního pozemku - DPH a cenová mapa

11.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.1617.16 Prodej stavebního pozemku – DPH a cenová mapa

Ing. Dana Langerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Jako pražská městská část prodáváme část pozemku, který si zájemce (neplátce DPH) již před prodejem připojil oplocením ke svému pozemku. Oplocený pozemek je v katastru veden jako ostatní komunikace, která byla kolaudována kolaudačním rozhodnutím, a podle našeho názoru se jedná o stavební pozemek. Prodejní cenu máme stanovenou znaleckým posudkem (cena je nižší, než je uvedeno na cenové mapě). K této ceně jsme připočetli DPH v zákonné výši. Cena včetně DPH nebyla akceptována kupujícím, který tvrdí, že pozemek tvoří funkční celek s domem. Dále nám správcem cenové mapy bylo sděleno, že na cenové mapě jsou ceny pozemků včetně DPH. Cenová mapa je z roku 2011, kdy byly všechny pozemky osvobozeným plněním, tak si tím také nejsme jistí.

Chtěli jsme se proto zeptat, jak máme správně postupovat: Vzít cenu ze znaleckého posudku a připočítat 21% DPH. Nebo předpokládat, že je cena již včetně DPH, tedy pro kupujícího cena konečná? Nebo obdobně postupovat dle cenové mapy?

Při dodání nemovitých věcí plátce postupuje dle ustanovení § 56 ZDPH. Ze zadání však nelze jednoznačně určit, zda se jedná o dodání stavebního pozemku, respektive na základě jakých skutečností bylo vyhodnoceno, že se jedná o stavební pozemek.

Stavebním pozemkem se dle § 56 odst. 2 ZDPH rozumí pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo může být podle některého ze stavebních povolení nebo souhlasu podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. Hned první z podmínek, tedy že na prodávaném pozemku má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí, z dotazu nevyplývá.

Jelikož v daných případech má byt daňový režim určován na základě komplexních znalostí (zápis v katastru, skutkový stav, smluvní ujednání), nelze než doporučit konzultaci daného s daňovým poradcem. To platí i pro vyhodnocení funkčního celku ve smyslu ustanovení § 48 odst. 3 ZDPH.

Pozn. Olgy Holubové:

Nelze vyloučit ani možnost, že dodání předmětného pozemku není vůbec předmětem daně. Pokud pozemek není v obchodním majetku vlastníka, je pravděpodobné, že je dodáván mimo předmět DPH. I tato varianta by v rámci konzultací s daňovým poradcem měla být zvážena.