dnes je 22.7.2024

Input:

Prvé použitie minimálnej dane právnickej osoby

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.853 Prvé použitie minimálnej dane právnickej osoby

Ing. Peter Horniaček

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. decembra 2023 schválila zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (ďalej len „zákon č. 530/2023 Z. z.”). Súčasťou zmien v zdaňovaní daňou z príjmov právnických osôb je aj (znovu) zavedenie minimálnej dane, ktorú zákon o dani z príjmov poznal v rovnakom ustanovení § 46b do 31. decembra 2017 pod názvom daňová licencia právnickej osoby.

Princíp minimálnej dane

Minimálna daň právnickej osoby (ďalej len „minimálna daň”) je daň po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a alebo § 30b alebo § 52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 zákona o dani z príjmov, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré:

  • je jeho daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako

} ?>