dnes je 10.8.2020

Input:

Rada IASB navrhuje nový štandard pre všeobecné vykazovanie a zverejňovanie v účtovnej závierke v roku 2020

10.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V decembri 2019, Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (Rada IASB) zverejnila návrh nového štandardu „Všeobecná prezentácia a zverejňovanie“, ktorý má nahradiť IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky.

Pripomienkové obdobie je otvorené do 30. júna 2020. Rada sa rozhodla zamerať na štyri oblasti (medzisúčty a kategórie vo výkaze ziskov a strát, zlepšenie agregácie a dezagregácie, opatrenia riadenia výkonnosti a sprievodné zverejnenie v účtovnej závierke, zlepšenia výkazu peňažných