Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní verze

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - základní verze

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

AKTIVA CELKEM 
Ř. výkazu Obsah položky (způsob výpočtu) Přiřazený účet (Brutto) Přiřazený účet korekce 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353   
B. Stálá aktiva 012; 013; 014; 015; 019; 021; 022; 025; 026; 027; 029; 031; 032; 041; 042; 051; 052; 053; 061; 062; 063; 064; 065; 066; 067; 068; 069  072; 073;074; 075; 079; 081; 082; 087; 085; 086; 089; 091; 092; 093; 094; 095; 096  
C. Oběžná aktiva 112; 119; 121; 122; 123; 124; 132; 139; 151; 152; 153; 211; 213; 221; 251; 253; 254; 256; 257; 259; (+/-) 261;311; 313; 314; 315; 335; 336; 341; 342; 343; 345; 351; 352; 354; 355; 358; 371; 373; 374; 375; 376; 378; 381; 382; 385; 388; 398; 481 AÚ  191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 291; 391  
D. Časové rozlišení aktiv 381; 382; 385  
 


PASIVA CELKEM 
Ř. výkazu Obsah položky (způsob výpočtu) Přiřazený účet 
A Vlastní kapitál 411 nebo 491; (-) 252; 412; 413; (+/-) 414; (+/-) 416; (+/-) 417; (+/-) 418; (+/-) 419; 421; 423; 427; 428; (-) 429; - 432  
B+C CIZÍ ZDROJE 
B.  Rezervy  452; 453; 451; 459  
C.  Závazky  221 AÚ; 231; 232; 241; 249; (-) 255; 321; 322; 324; 325; 331; 333; 336; 341; 342; 343; 345; 346; 347; 361; 362; 364; 365; 366; 367; 368; 372; 373; 377; 379; 383; 384; 389; 398; 461; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 481 AÚ  
D.  Časové rozlišení pasiv 383; 384