Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ručení příjemce zdanitelného plnění

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručení příjemce zdanitelného plnění

Ing. Dana Langerová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

§ 109 ZDPH– Ručení příjemce zdanitelného plnění

2013 2014–30. 6. 2017 1. 7. 2017–2018 
Situace, kdy příjemce zdanitelného plnění uskutečněného jiným plátcem s místem plnění v tuzemsku ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, se rozšiřují o situaci, kdy úplata za toto plnění je poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.  Ustanovení, dle kterého příjemce zdanitelného plnění uskutečněného jiným plátcem s místem plnění v tuzemsku ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je dále doplněno o novou podmínku. Ručení za této situace nastává až tehdy, pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. *)1
Ostatní situace, za kterých příjemce zdanitelného plnění uskutečněného jiným plátcem s místem plnění v tuzemsku ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, platné již v předchozích letech, zůstávají beze změny.  
Okruh situací, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem, se rozšiřuje. Nově příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  

Odkaz na související problematiku:

- Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba