dnes je 13.8.2022

Input:

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zamestnancom (§ 72 ZP)

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.1 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zamestnancom (§ 72 ZP)

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei; PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Na stiahnutie

Zamestnávateľ (názov, sídlo, IČO, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu...................) .......................................................................................................................................................

Zastúpený (štatutár alebo osoba zodpovedná konať vo veciach pracovno-právnych vzťahov) .........................................................................................................................................................

....... ( Meno, priezvisko a pracovisko zamestnanca ) ...............

Vec : Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe - § 72 ZP

Na základe pracovnej