dnes je 29.9.2022

Input:

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa (podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce)

5.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.1 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa (podľa ustanovenia § 72 Zákonníka práce)

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť dokument

Zamestnávateľ:

názov: ....................................................................................................,

sídlo: ......................................................................................................,

IČO: .......................................................................................................,

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: .................................,

zastúpený: (štatutár alebo osoba zodpovedná konať vo veciach pracovnoprávnych