dnes je 29.9.2022

Input:

Skúšobná doba od 01.10.2022

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.440 Skúšobná doba od 01.10.2022

JUDr. Andrej Poruban,PhD.

Skúšobná doba umožňuje zmluvným stranám zistiť, či zamestnanec dokáže plniť pracovné úlohy, ktoré si vyžaduje pozícia, na ktorú bol prijatý. V zmysle § 45 ZP č. 311/2001 Z.z. skúšobnú dobu možno dohodnúť najviac na tri mesiace a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, najviac na šesť mesiacov. Skúšobná doba sa musí dohodnúť v pracovnej zmluve písomne, inak je neplatná. Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu, ani so žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa v zmluve o budúcej pracovnej zmluve v zmysle § 53 ZP, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky