dnes je 7.2.2023

Input:

Smernica o obsahu výročnej správy pre podnikateľské subjekty, ktoré sa považujú za subjekty verejného záujmu

17.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.19.3 Smernica o obsahu výročnej správy pre podnikateľské subjekty, ktoré sa považujú za subjekty verejného záujmu

Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice:   Obsah výročnej správy pre podnikateľské subjekty, ktoré sa považujú za subjekty verejného záujmu    
Prílohy:       
Číslo smernice:       
Rozsah platnosti:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť smernice pre obdobie:       
Schválil:       

Článok I

Všeobecné ustanovenia

  1. Cieľom tejto smernice je stanovenie obsahovej náplne výročnej správy účtovnej jednotky podnikateľského subjektu, ktorá sa považuje za subjekt verejného záujmu.
  2. Výročnú správu má povinnosť vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá musí mať overenú účtovnú závierku audítorom.
  3. Kritériá pre