dnes je 28.11.2023

Input:

Smernica o obsahu výročnej správy pre podnikateľské subjekty

23.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.19.2 Smernica o obsahu výročnej správy pre podnikateľské subjekty

Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice:   Obsah výročnej správy pre podnikateľské subjekty   
Prílohy:       
Číslo smernice:       
Rozsah platnosti:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť smernice pre obdobie:       
Schválil:       

Článok I

Všeobecné ustanovenia

  1. Cieľom tejto smernice je stanovenie obsahovej náplne výročnej správy účtovnej jednotky podnikateľského subjektu.
  2. Výročnú správu má povinnosť vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá musí mať overenú účtovnú závierku audítorom.
  3. Kritéria pre povinnosť overenia účtovnej závierky sú upravené v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
  4. Súvisiaca legislatíva:
    • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení doplnkov.

Článok II

Definícia pojmov