Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Smernica o uplatnení NČZD pri výpočte dane a priznanie daňového bonusu

9.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.16.1 Smernica o uplatnení NČZD pri výpočte dane a priznanie daňového bonusu

Ing. Anna Križanová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane pri výpočte dane a priznanie daňového bonusu   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Prevádzkovateľ ...............................(uviesť jeho presné označenie, sídlo) vydávam

prílohu č. 3 – k uplatňovaniu nezdaniteľnej časti základu dane

pri výpočte dane a priznanie daňového bonusu

Zamestnanec, ktorý vyplní vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, následne uvedené skutočnosti aj preukáže, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus podľa § 36 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba – zamestnanec mzdového oddelenia na základe vyhlásenia a preukázania skutočností prihliadne pri výpočte preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus. Doklady, ktorými zamestnanec