dnes je 7.2.2023

Input:

Smernica o zabezpečení aktuálnosti a súladu bankových účtov nahlásených finančnej správe u platiteľov dane z pridanej hodnoty

13.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.36.1 Smernica o zabezpečení aktuálnosti a súladu bankových účtov nahlásených finančnej správe u platiteľov dane z pridanej hodnoty

Ing. Jozef Pohlod

Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice:   Zabezpečenie aktuálnosti a súladu bankových účtov nahlásených finančnej správe   
Prílohy:       
Číslo smernice:       
Rozsah platnosti:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť smernice pre obdobie:       
Schválil:       

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Cieľom tejto smernice je stanovenie zásad a pravidiel pre zabezpečenie súladu a aktuálnosti používaných bankových účtov pre zdaniteľné osoby, ktoré sú využívané na podnikanie.

2. Zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty majú povinnosť nahlasovať