dnes je 7.2.2023

Input:

Športovec a športový odborník z pohľadu daní a odvodov

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.390 Športovec a športový odborník z pohľadu daní a odvodov

Ing. Marta Boráková

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe”) zaviedol novú systematiku záväzkových vzťahov v športe, pričom definuje viaceré zmluvné typy. Jednoznačne definuje športovca ako zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu. Príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), sú príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, vykonávaného podľa § 35 zákona o športe. Športovec, ktorý má postavenie zamestnanca, má príjmy vyplácané od športového klubu vo forme mzdy. Športový klub ako platiteľ dane je povinný odvádzať preddavky na daň miestne príslušnému správcovi dane v zmysle § 35.

V zákone o športe je zadefinovaný