dnes je 9.8.2020

Input:

Spôsob preukazovania nároku na daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2019

9.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.50 Spôsob preukazovania nároku na daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. nárok na priznanie daňového bonusu, ako daňového bonus na zaplatené úroky je potrebné preukázať zamestnávateľovi zamestnancom.

Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, predložením potvrdenia vystaveného veriteľom a čestným vyhlásením o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

Na účely preukazovania takýchto nárokov,