dnes je 13.8.2022

Input:

Spotreba pohonných látok z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov v roku 2022

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.2 Spotreba pohonných látok z pohľadu daňovo uznateľných výdavkov v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod


Firma A vykonáva stavebnú činnosť a vlastní vozidlá, prostredníctvom ktorých sa presúva zo sídla firmy na miesto stavby. Vodičmi vozidiel sú subdodávatelia teda živnostníci, ktorí zároveň aj tankujú do týchto vozidiel z prostriedkov firmy.

Je to daňovo uznateľný náklad z pohľadu DPH aj dane z príjmu?

Pohľad autora na problematiku:

Pokiaľ sú vozidlá zaradené v majetku stavebnej spoločnosti a využívajú sa na zabezpečenie príjmov spoločnosti, potom spotreba pohonných látok je daňovým výdavkom spoločnosti v súlade s ustanovením § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rešpektujúc pritom aj ustanovenia § 19 ods. 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Obdobne platiteľ dane si môže uplatniť odpočítanie DPH z dokladov o nákupe pohonných