dnes je 6.7.2020

Input:

Srovnávací informace v účetních výkazech

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Srovnávací informace v účetních výkazech

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

2016–2017 2018–2020 
Vyhláška požaduje, aby v případě rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu každá z vykazovaných položek obsahovala také informaci o výši této položky v předcházejícím účetním období.  Tento požadavek je doplněn i u přehledu o peněžních tocích, kde by se měla také vykazovat srovnatelná položka za předcházející účetní období.  

Komentář:

V účetních výkazech vždy platilo pravidlo, že vedle položek běžného účetního období jsou vykazovány srovnatelné položky minulého účetního období. To se vždy týkalo rozvahy, a výkazu zisku a ztráty. Po zavedení přehledu o změnách vlastního kapitálu vyhláška požadovala vykazování srovnatelné informace za minulé účetní období i v tomto výkaze. U přehledu o peněžních tocích (výkaz cash flow) tento požadavek uveden nebyl, přitom vypovídací schopnost srovnávací informace je velmi důležitá, neboť ukazuje vývoj jednotlivých položek v čase. Proto novela vyhlášky zavedla povinnost srovnávacích informací i u tohoto výkazu.

Odkaz na související problematiku:

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., Hlava I – Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., Hlava V – Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., Hlava VI – Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu

  • ČUS č. 23 – Přehled o peněžních tocích