Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:

 

 

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Súhrnný výkaz pre DPH

22.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platiteľ dane v súhrnnom výkaze deklaruje dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane v zmysle § 43 zákona o DPH osobám, ktorých identifikačné číslo uvádza v súhrnnom výkaze. Ak sa zistí, že je identifikačné číslo neplatné, t.j. osoba – nadobúdateľ z iného členského štátu nie je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, je platiteľ dane povinný na toto dodanie tovaru uplatniť daň.

Za II. štvrťrok 2005 sa súhrnný výkaz

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu UAD Profi.
Týždenné spravodajstvo
+ 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk