dnes je 25.2.2020
Input:

Svařovací práce v Uzbekistánu

10.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.1617.15 Svařovací práce v Uzbekistánu

Ing. Jana Kolářová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Česká firma si u nás objednala svaření spoje mezi podložným plechem aparátu E-110 a podstavcem. Jedná se o svaření podstavce s pláštěm výměníku E-110. Tyto práce byly provedeny v Uzbekistánu. Podle mě bude faktura vystavená české firmě bez DPH a uvede se do řádku 26. Je to správně?

Pro posouzení je klíčové, zda jde o obecnou službu, která se řídí základním pravidlem určení místa plnění, nebo o službu, která má dostatečně přímou vazbu na nemovitost.

 

Podle základního pravidla (§ 9 odst. 1 ZDPH) pro místo plnění je místo tam, kde má sídlo příjemce. V tomto případě by místem plnění byla ČR a poskytovatel by fakturoval s českou DPH.

 

Služby související s nemovitou věcí mají místo plnění tam, kde je umístěna nemovitost. Dostatečně přímou souvislost specifikuje čl. 31a nařízení Rady č. 282/2011 následovně:

a) služby vyplývají z nemovitosti a daná nemovitost tvoří konstitutivní prvek služby a je pro poskytnutou službu hlavní a zásadní;

b) služby jsou poskytovány na nemovitosti nebo na ni jsou zaměřeny a jejich cílem je právní nebo fyzická změna uvedené nemovitosti.

 

Takovými službami jsou podle nařízení zejména instalace nebo montáž strojů nebo zařízení, které se po instalaci nebo montáži považuje za nemovitost.

 

Naopak službami souvisejícími s nemovitostí nemohou být služby instalace nebo montáže, údržby a opravy, inspekce nebo kontroly přístrojů nebo zařízení, které není ani se nestane součástí nemovitosti.

 

Práce na technologickém celku, které neurčují charakter nemovitosti, mají zpravidla charakter jiných služeb než souvisejících s nemovitostí.

 

Osvobozovací stanovení (§ 67, § 68 odst. 16, § 69 ZDPH) příliš neodpovídají popisu poskytované služby, tudíž je nelze využít.