dnes je 29.6.2022

Input:

Technické zhodnotenie majetku z pohľadu daňových odpisov v roku 2022

27.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.2.1 Technické zhodnotenie majetku z pohľadu daňových odpisov v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod


Chceli by sme sa opýtať, v akej výške môže byť uplatnený daňový odpis majetku v nasledovnom prípade:

Majetok bol zaradený 19. 6. 2019 do odpisovej skupiny 5 s nadobúdacou hodnotou 150 319,36 €, daňový odpis za rok 2019 bol uplatnený vo výške 7/12 ročného odpisu.

V roku 2021 bol tento majetok technicky zhodnotený o sumu 2 416,35 €, hodnota majetku bola teda 152 735,71 €. Môže byť za rok 2021 uplatnený daňový odpis v plnej výške z navýšenej ceny, alebo iba do výšky 8/12 ročného odpisu.

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Technické zhodnotenie majetku je súčasťou vstupnej ceny v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania. Spôsob odpisovania technického zhodnotenia majetku závisí potom od nasledovných skutočností:

  • aplikácie účtovných zásad