dnes je 21.1.2022

Input:

Tvorba rezervného fondu

11.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.4.1 Tvorba rezervného fondu

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček

Rezervný fond sa môže tvoriť dvomi spôsobmi:

  • tvorba zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti,

  • povinná tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku.

A. Zákonný rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným

Nepovinná tvorba pri vzniku s. r. o.

Obchodný zákonník neukladá spoločníkom pri vzniku spoločnosti vytvoriť rezervný fond, avšak aj naďalej takúto možnosť tvorby rezervného fondu spoločníkom ponecháva.

Ak sa spoločníci rozhodnú vytvoriť rezervný fond hneď pri vzniku spoločnosti, takýto fond sa vytvára z prostriedkov spoločníkov, ktorí spoločnosti poskytli prostriedky nad rámec nimi prevzatých vkladov do základného imania.

Pre prípad, že k tvorbe rezervného fondu dôjde už pri vzniku spoločnosti, zákon nestanovuje žiadne pravidlá tvorby. Je vecou zakladateľov, ako si uvedenú problematiku upravia v