Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtování elektronických stravenek

7.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování elektronických stravenek

Tomáš Líbal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Papírové stravenky jsou účtovány přes účet 213 – Ceniny. Jaký je správný postup účtování v případě elektronických stravenek?

Odpověď

Možný postup účtování elektronických stravenek uvádím dále. V praxi nelze vyloučit různé varianty postupu při nabíjení kreditu stravenek a jejich čerpání u jednotlivých poskytovatelů elektronických stravenek. Konkrétnímu postupu je nutné přizpůsobit i způsob účtování.

Text MD D 
Převod z běžného účtu na účet poskytovatele elektronických stravenek  378 (315)  221  
Převod na účty zaměstnanců v internetové aplikaci poskytovatele elektronických stravenek  335  378 (315)  
Měsíční vyúčtování čerpání kreditu z elektronických stravenek                        a) příspěvek zaměstnavatele v zákonném limitu*)b) příspěvek zaměstnavatele nad zákonný limit*) 527528  335335  
Úhrada příspěvku zaměstnance srážkou ze mzdy  331  335  
Čerpání kreditu při nesplnění zákonných podmínek – nemoc zaměstnance, dovolená, pracovní cesta apod. – srážka ze mzdy  331  335  

*) Daňově uznatelný náklad dle zákona o daních z příjmů § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bod 4

- příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu.

Použité účty

221 – Peněžní prostředky na účtech

315 – Ostatní pohledávky

331 – Zaměstnanci

335 – Pohledávky za zaměstnanci

378 – Jiné pohledávky

527 – Zákonné sociální náklady

528 – Ostatní sociální náklady