dnes je 7.2.2023

Input:

Účtovanie a zdanenie predaja obchodného podielu

1.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.347 Účtovanie a zdanenie predaja obchodného podielu

Ing. Dušan Preisinger

Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným je tvorené vopred určeným vkladom spoločníkov. Ide o vklad, ktorý môže mať peňažnú, alebo nepeňažnú formu plnenia, ktorý sa vkladateľ zaviazal vložiť do firmy. Je potrebné uviesť, že pri zakladaní spoločnosti má spoločník možnosť iba jedného vkladu, pričom výška vkladu môže mať inú hodnotu. Výsledná hodnota vkladov musí byť zhodná s hodnotou účtovne vykázaného základného imania. Podiel účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti určuje ustanovenie §61 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka. Tento obchodný podiel určuje práva a povinnosti spoločníka. Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. V prípade, že do spoločnosti vloží ďalší vklad, adekvátne sa zvyšuje jeho obchodný podiel. Je potrebné uviesť, že vložený vklad je majetkom