dnes je 25.10.2021

Input:

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2018

8.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1 Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov za rok 2018

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult;

Pri účtovaní časového rozlíšenia používame účty patriace do účtovej skupiny

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Ide o nasledovné účty:

- 381 – Náklady budúcich období

- 382 – Komplexné náklady budúcich období

- 383 – Výdavky budúcich období

- 384 – Výnosy budúcich období

- 385 – Príjmy budúcich období

Účet 381 – Náklady budúcich období

Náplňou účtu v zmysle § 56 ods. 2 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sú výdavky uskutočnené v bežnom účtovnom období, ale týkajúce sa nákladov v budúcich účtovných obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5. S účtovaním časového rozlíšenia sa účtovná jednotka môže stretnúť najmä v prípade vopred plateného nájomného za podnikateľské priestory alebo pri