dnes je 22.7.2024

Input:

Účtovanie dane z úrokov na bežnom účte v roku 2022

27.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01.2.2 Účtovanie dane z úrokov na bežnom účte v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod


Prosíme, ako správne zaúčtovať daň z úrokov na bežnom účte?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

V časovej a vecnej súvislosti zaúčtuje účtovná jednotka daň z úrokov na bežnom účte nasledovne:

Účtovný prípad MD D 
Úroky v hrubej sume  221  662  
Zrazená daň z príjmov  591AÚ  221  

Zaúčtované výnosy z úrokov sú súčasťou výsledku hospodárenia a preto je ich potrebné vyňať zo základu dane, nakoľko je tento príjem zdanený zrážkou, ktorej vybratím sa tento príjem považuje za príjem so splnenou daňovou povinnosťou.

Daň z príjmu, ktorý je zdaňovaný zrážkou a zároveň je vybratím tejto zrážky dosiahnutý príjem považovaný za príjem so splnenou daňovou povinnosťou, účtuje účtovná jednotka predmetnú daň z príjmu v súlade s ustanovením § 74 ods. 3 postupov účtovania na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej

} ?>