dnes je 30.7.2021

Input:

Účtovanie diaľničných známok v roku 2020

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.1 Účtovanie diaľničných známok v roku 2020

Mgr. Lucia Hanusová

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Od roku 2016 sa na Slovensku definitívne skončilo používanie papierových diaľničných nálepiek a začali sa využívať elektronické diaľničné známky.

Základným legislatívnym predpisom v oblasti diaľničných známok je zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, ktorý upravuje:

 • výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,

 • práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest,

 • pôsobnosť orgánov štátnej správy,

 • pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky,

 • výkon kontroly,

 • zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Ďalším predpisom, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest je nariadenie vlády SR č. 410/2014 Z. z.

V roku 2020 je možné si zakúpiť diaľničné známky s ročnou, 30 dňovou alebo 10 dňovou platnosťou, od 1. 2. 2020 je možné zakúpiť aj diaľničnú známku s platnosťou 365 dní pričom:

 1. známky s ročnou platnosťou sú platné od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku a ich výška je 50 €,
 2. známky s 30 dňovou platnosťou sú platné 30 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest a ich výška je 14 €,
 3. známky s 10 dňovou platnosťou sú platné 10 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest a jej výška je 10 €,
 4. známky s 365 dňovou platnosťou sú platné 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest a jej výška je 50 €.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke majú povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest:

 • dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1, nehľadiac na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,

 • dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Elektronickú diaľničnú známku môže zákazník uhradiť cez internetový portál www.eznamka.sk a mobilnú aplikáciu pre mobilné zariadenia alebo v sieti obchodných miest – najčastejšie čerpacích staníc, či prostredníctvom samoobslužných zariadení umiestnených na hraničných priechodoch. Úhradu diaľničnej známky je možné zrealizovať bankovou platobnou kartou alebo v hotovosti. V hotovosti je možné zaplatiť diaľničnú známku iba v kamenných predajniach, najčastejšie na čerpacích staniciach. Po zrealizovaní úhrady dostane zákazník doklad – Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky – zjednodušená faktúra, pri hromadnej úhrade za viac ks diaľničných známok – Potvrdenie o úhrade – faktúra, ktoré slúžia ako daňový doklad o úhrade diaľničnej známky, ktorý obsahuje okrem povinných údajov aj presné údaje o vozidle, ako ŠPZ, krajinu registrácie a platnosť diaľničnej známky.

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest, je viazaná na časové obdobie, nehľadiac na prejdenú vzdialenosť, a je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a preto sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby. Niektoré účtovné jednotky účtujú diaľničnú známku na účte 538 – Ostatné dane a poplatky, ale toto účtovanie nie je správne, nakoľko na tomto účte sa účtujú dane a poplatky platené subjektom verejnej správy.

Kúpa diaľničnej známky v hotovosti na čerpacej stanici

Účtovný prípad MD D 
Kúpa diaľničnej známky  518  211  
DPH  343  211  

Kúpa diaľničnej známky platobnou kartou

Účtovný prípad MD D 
Kúpa diaľničnej známky (ZAV, FAK)  518  325 (321)  
DPH  343  325 (321)  
Úhrada cez bankový účet  325 (321)  221  

Kúpa 30 a 365 dňovej diaľničnej známky na prelome kalendárnych rokov 2020-2021

Účtovný prípad MD D 
Kúpa diaľničnej známky ako náklad roku 2020  518  211
(325, 321)  
Kúpa diaľničnej známky ako náklad roku 2021  381  211
(325, 321)  
DPH  343  211
(325, 321)  

Môže nastať prípad, že zamestnanec na základe súhlasu svojho zamestnávateľa použije svoje auto na služobnú cestu a táto cesta si bude vyžadovať kúpu diaľničnej známky. V takomto prípade bude známka vedľajším nákladom na služobnú cestu a bude