dnes je 13.8.2022

Input:

Účtovanie diaľničných známok v roku 2020

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.1.1 Účtovanie diaľničných známok v roku 2020

Mgr. Lucia Hanusová

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Od roku 2016 sa na Slovensku definitívne skončilo používanie papierových diaľničných nálepiek a začali sa využívať elektronické diaľničné známky.

Základným legislatívnym predpisom v oblasti diaľničných známok je zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, ktorý upravuje:

  • výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,

  • práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest,

  • pôsobnosť orgánov štátnej správy,

  • pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky,

  • výkon kontroly,

  • zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Ďalším predpisom, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest je nariadenie