dnes je 13.8.2022

Input:

Účtovanie operatívneho leasingu v roku 2022

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.2 Účtovanie operatívneho leasingu v roku 2022

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca , DipIFR

V účtovnej praxi poznáme operatívny leasing aj pod pojmom operatívny prenájom, alebo len nájom, resp. prenájom. Prostredníctvom operatívneho lízingu (nájomného vzťahu) je možné využívať, napríklad hmotný majetok na podnikanie, a pritom ho nevlastniť.

Podstatou nájomného vzťahu je skutočnosť, že prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi do dočasného užívania za odplatu.

Operatívny prenájom sa často využíva tak, že predmetom nájomných vzťahov sú osobné alebo úžitkové automobily, výrobné stroje a technológie, alebo administratívne a výrobné priestory. Podnikatelia využívajú operatívny prenájom najmä v prípadoch, kedy potrebujú majetok na svoje podnikanie, zároveň ho však nechcú vlastniť, pretože s ich vlastníctvom súvisí ďalšia administratívna záťaž, ktorou je