dnes je 13.8.2022

Input:

Účtovanie postúpenia pohľadávok v zmysle zákona o dani z príjmov

3.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.279 Účtovanie postúpenia pohľadávok v zmysle zákona o dani z príjmov

Ing. Dušan Preisinger

Na základe postúpenia pohľadávky (v podstate ide o jej predaj) pôvodný veriteľ zinkasuje dohodnutú finančnú čiastku z nominálnej hodnoty tejto pohľadávky. Rozhodujúcou výhodou postúpenia pohľadávky je, že napriek zníženej výške inkasa tejto pohľadávky má veriteľ k dispozícii finančné zdroje zabezpečujúce zvýšenie jeho finančnej stability a zvýšenie likvidity I. stupňa („hotovosť/krátkodobé záväzky”). Ide o zabezpečenie solventnosti, ktorá vyrovnáva rozdiel medzi pôvodnou a trhovou hodnotou predmetnej pohľadávky (názor autora: napriek tomu, že ide o nižšiu hodnotu disponibilnej hotovosti získanej postúpením pohľadávky, môže si firma touto finančnou transakciou zabezpečiť disponibilné finančné zdroje zabezpečujúce aspoň jednoduchú reprodukciu prevádzkového cyklu a znižuje tým