dnes je 13.8.2022

Input:

Účtovanie predaja obchodného podielu v roku 2022

29.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.2 Účtovanie predaja obchodného podielu v roku 2022

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR

Obchodný podiel predstavuje majetkové a nemajetkové práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť spoločníka na spoločnosti.

Právami spoločníka majetkového charakteru môžu byť napríklad: právo na podiel na likvidačnom zostatku, právo na podiel na zisku, právo na vyrovnávací podiel. Právami spoločníka nemajetkového charakteru sú napríklad: právo na informácie, právo účasti na riadení spoločnosti, právo uplatniť za spoločnosť nároky na náhradu škody.

Pod povinnosťami spoločníka možno rozumieť napríklad: povinnosť ručenia za záväzky spoločnosti, povinnosť splatiť vklad, povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu (ak tak určí spoločenská zmluva v limite Obchodného zákonníka a ak to spoločníkom uloží valné