dnes je 7.2.2023

Input:

Uplatnenie nákladov na preventívne lekárske prehliadky do daňových výdavkov z pohľadu zákona o dani z príjmov

20.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.1 Uplatnenie nákladov na preventívne lekárske prehliadky do daňových výdavkov z pohľadu zákona o dani z príjmov

Ing. Ivana Glazelová


Aký rozsah nákladov na preventívne lekárske prehliadky si môže uplatniť do daňových výdavkov podnikateľ - FO, ktorý má príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP (samostatne hospodáriaci roľník (SHR), živnostník) a vedie daňovú evidenciu? Prehliadky sa týkajú osoby podnikateľa (nie jeho zamestnancov).

Legislatívna úprava:

§ 2 písm. i) zákon o dani z príjmov (ZDP) - daňovým výdavkom, je výdavok (náklad), na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov